Fengsling. Bevis innhentet ved utenlandsk kommunikasjonskontroll

Høyesterett ankeutvalgs kjennelse 15. juli 2021, HR-2021-1538-U, (sak nr. 21-102452STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Knut-Erik Storlykken Søvik) mot Påtalemyndigheten (politiinspektør Torje Arneson)

Dommere: Skoghøy, Normann, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen