Oppheving - forlengelse av tvungent psykisk helsevern og straff for nye forhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. juli 2021, HR-2021-1561-U, (sak nr. 21-102148STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Erik Erland Holmen)

Dommere: Falkanger, Bergh,Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen