Begrunnet ankenektelse i sak om voldtekt.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. august 2021, HR-2021-1600-U, (sak nr. 21-085629STR-HRET), straffesak, anke over dom:

A (advokat Ann Helen Aarø) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Falkanger, Berg, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen