Straffeprosess. Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2021, HR-2021-1642-U, (sak nr. 21-095014STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Anne Elisabeth Kroken v/advokatfullmektig Karianne Kroken Sævereide) mot Påtalemyndigheten
(statsadvokat Tore Kulstad)

Dommere: Matheson, Arntzen, Steinsvik 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen