Spørsmål om en oppnevnt sakkyndig sin habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 18. august 2021, HR-2021-1699-U, (sak nr. 21-094195STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Audun Beckstrøm) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Ringnes, Arntzen 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen