Begrunnet ankenektelse i sak om kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 24. august 2021, HR-2021-1729-U, (sak nr. 21-097400STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Ole Magnus Strømmen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Normann, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen