Opphevelse av fengslingskjennelse på grunn av feil ved lagmannsrettens forholdsmessighetsvurdering.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. august 2021, HR-2021-1766-U, (sak nr. 21-119032STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Indreberg, Matheson, Arntzen 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen