Ankerett i sak om grov kroppsskade med gjerningsperson under 18 år

Høgsteretts ankeutvals vedtak 6. september 2021, HR-2021-1787-U, (sak nr. 21-119884STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Javeed Hussain Shah) mot Påtalemakta

Dommarar: Indreberg, Matheson, Høgetveit Berg

Les heile avgjerda

Til toppen