Mangelfull forholdsmessighetsvurdering i fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. september 2021, HR-2021-1808-U, (sak nr. 21-124213STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Morten Andreassen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Thea Severine Hanken Hobbesland)

Dommere: Arntzen, Bergh, Steinsvik 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen