Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse - mangelfull begrunnelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. september 2021, HR-2021-1837-U, (sak nr. 21-116410STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Carl-Christian Grythe Hoff) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen)

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Arntzen 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen