Begrunnet ankenektelse i sak om kjøring i ruspåvirket tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 17. september 2021, HR-2021-1857-U, (sak nr. 21-114633STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Astrid Bolstad) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Kallerud, Arntzen, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen