Varetektsfengsling pga unndragelsesfare fra soning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2021, HR-2021-187-U, (sak nr. 21-015686STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Bernt Heiberg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Christian Eckhoff)

Dommere: Matheson, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen