Fengsling - gjentakelsesfare og rettshåndhevelsesarrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. oktober 2021, HR-2021-1953-U, (sak nr. 21-138244STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

Påtalemyndigheten (politiadvokat Anette Sogn) mot A (advokat Hans Christian Nygaard Wang)

Dommere: Øie og dommerne Falch, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen