Ankenektelse i sak om seksuell handling med barn under 16 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 3. februar 2021,HR-2021-202-U, (sak nr. 20-187149STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Benny Solheim) mot Påtalemyndigheten

 Dommere: Bull, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen