Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av førerett for motorvogn og førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. oktober 2021, HR-2021-2081-U, (sak nr. 21-139155STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Hans Arne Nysæter) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Marit Balsvik Valan)

Dommere: Øie, Falkanger, Thyness 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen