Siktedes innsynsrett i politidokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. oktober 2021, HR-2021-2108-U, (sak nr. 21-144714STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat B) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat C)

Dommere: Falkanger, Ringnes, Bergh 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen