Delvis ankenektelse i alvorlig straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. november 2021, HR-2021-2156-U, (sak nr. 21-119251STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

Laila Anita Bertheussen (advokat John Christian Elden og advokat Bernt Heiberg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Frederik G. Ranke)

Dommere: Ringnes, Bergh, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen