Delvis ankenektelse i sak med strafferamme over seks år

Høyesteretts ankeutvalgs 8. november 2021, HR-2021-2159-U, (sak nr. 21-130478STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Ole Petter Drevland) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Thorbjørn Klundseter)

Dommere: Webster, Ringnes, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen