Ankenektelse i sak med strafferamme over seks år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. november 2021, HR-2021-2202-U, (sak nr. 21-131045STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Erling Kristoffersen Malm) mot Påtalemyndigheten (Jorild Steindal)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen