Ankerett i sak om medvirkning til grove trygdebedragerier. Ekstra varetektsfradrag på grunn av kroppsvisitasjoner

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 15. november 2021, HR-2021-2207-U, (sak nr. 21-115255STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Arild Christian Dyngeland advokat Laila Kjærevik) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Normann, Ringnes, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen