Opphevelse av ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. november 2021, HR-2021-2281-U, (sak nr. 21-125289STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Vegard Aaløkken) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Bård Thorsen)

Dommere: Ringnes, Bergh, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen