Forkastelse av anke over lagmannsrettens ankenektelse i sak om mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. november 2021, HR-2021-2300-U, (sak nr. 21-166821STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Morten Furuholmen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Dommere: Webster, Normann, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen