Hensynsløs atferd ved Facebook-innlegg

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. februar 2021, HR-2021-237-U, (sak nr. 21-009470STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Kjetil Hugo Nilsen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Indreberg, Falkanger, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen