Avvisning av anke i straffesak opphevet da det ikke var gitt frist for retting av mangel ved anken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2021, HR-2021-2430-U, (sak nr. 21-163017STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Carl-Christian Grythe Hoff) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen