Opphevelse av delvis ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2021, HR-2021-2433-U, (sak nr. 21-153222STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Alf Martin Evensen)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen