Rettshåndhevelsesarrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2021, HR-2021-245-U, (sak nr. 21-019710STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Knut Henning Larsen) mot Påtalemyndigheten

Matningsdal, Falkanger, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen