Varetektsfengsling. Om plassering i psykiatrisk sykehus.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. desember 2021, HR-2021-2462-U, (sak nr. 21-174817STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Fredrik Verling) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Øyvind Røyneberg)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen