Strafferett. Om kompensasjon for faktisk isolasjon under varetektsfengsling.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom 13. desember 2021, HR-2021-2463-U, (sak nr. 21-117947STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Albulena Krasniqi)

Dommere: Webster, Høgetveit Berg , Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen