Ankenektelse i bøteforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2021, HR-2021-252-U, (sak nr. 21-013493STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A mot Påtalemyndigheten

Dommere: Indreberg, Falch, Bergh 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen