Overlevering etter arrestordreloven der ettersøkte ikke var til stede ved omgjøring av betinget straff

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. desember 2021, HR-2021-2544-U, (sak nr. 21-179772STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Jurgita Zajanckauskaite) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Karianne Larsen)

Dommere: Matheson, Noer, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen