Ankerett i sak om grov voldtekt til samleie med barn mellom 14 og 16 år

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 21. desember 2021, HR-2021-2546-U, (sak nr. 21-139297STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Finn Ove Smith) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Normann, Ringnes, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen