Straffeprosess. Om omgjøring av delvis ankenektelse.

Høyesteretts ankeutvalgs belsutning 24. desember 2021, HR-2021-2599-U, (sak nr. 21-163109STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Thomas Randby) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matheson, Noer, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen