Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse på grunn av saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. februar 2021, HR-2021-261-U, (sak nr. 21-020258STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Henriette Willix) (advokat Aurora Lindeland Geelmuyden), B (advokat Ida-Cathinka Guse) (advokat Marijana Lozic), C (bistandsadvokat Brit Kjelleberg) mot
Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Andre parter D (advokat Knut Ditlev-Simonsen v/advokatfullmektig Marthine Høhrbye), E (advokat Audun Beckstrøm) (advokat Cathrin Sagen Aspaas), F (advokat Kirsten Birgitte Sigmond) (advokat Aase Karine Sigmond),G (advokat Javeed Hussain Shah) (advokat Ida Kumrije Rusiti), Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen