Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse i sak om medvirkning til grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. februar 2021, HR-2021-284-U, (sak nr. 20-187368STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Thor Erik Høiskar)

Dommere: Falkanger, Bergsjø, Thyness 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen