Misbruk av stilling for å skaffe seg seksuell omgang

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. februar 2021, HR-2021-288-U, (sak nr. 21-004089STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden advokat Rolf Knudsen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Bergsjø 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen