Førerkortbeslag – bruk av mobiltelefon under kjøring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. februar 2021, HR-2021-303-U, (sak nr. 21-023219STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Eirik Andre Simonsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Tore Finne Størmer)

Dommere: Skoghøy, Normann, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen