Ankenektelse i sak om seksuell handling med barn under 16 år

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 17. februar 2021, HR-2021-333-U, (sak nr. 21-009549STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Inam Ghous Ali) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen