Seksuell omgang med barn under 16 år

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. januar 2021, HR-2021-37-U, (sak nr. 20-168880STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Max Henrik Jespersen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Indreberg, Bull, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen