Ankenektelse i sak om voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 22. februar 2021, HR-2021-372-U, (sak nr. 21-009533STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Høgetveit Berg, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen