Grensen mellom simpel og grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 24. februar 2021, HR-2021-401-U, (sak nr. 21-004064STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I.
A (advokat Hanne Wold Johansen) mot Påtalemyndigheten  

II. 
Påtalemyndigheten mot A (advokat Hanne Wold Johansen)

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen