«Baneheia-saken» – utpeking av lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. mars 2021, HR-2021-471-U, (sak nr. 21-028989STR-HRET), straffesak, utpeking av domstol.

A (advokat Arvid Sjødin) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Ringnes, Thyness

Straffesak som er besluttet gjenåpnet i sak nr. 2020/82 for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, skal behandles ved Borgarting lagmannsrett.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen