Opphevelse av ankenektelse i sak om overtredelse av utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mars 2021, HR-2021-499-U, (sak nr. 21-018586STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. 

A (advokat Brynjar Nielsen Meling v/advokatfullmektig Vetle André Mitchell Jensen) mot              Påtalemyndigheten (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Dommere: Falkanger, Ringnes, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen