Ankenektelse i sak om seksuallovbrudd

Høyesteretts ankeutvlags beslutning 9. mars 2021, HR-2021-528-U, (sak nr. 21-016171STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Øyvind Gladhaug Berre) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Falkanger, Bergsjø, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen