Opphevelse av fengslingskjennelse - mangelfull begrunnelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. mars 2021, HR-2021-672-U, (sak nr. 21-045880STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Bjørn Haugen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ole Kristian Holtsmark)

Dommere: Webster, Noer, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen