Ankenektelse i sak om tap av førerrett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. april 2021, HR-2021-694-U, (sak nr. 21-033505STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

A (advokat Benny Solheim) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Normann, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen