Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse i sak om grov narkotikaovertredelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. april 2021,HR-2021-750-U, (sak nr. 21-031136STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Morten Furuholmen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ole Richard Holm-Olsen)

Dommere: Matheson, Normann, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen