Overtredelse av våpenlovgivningen - om domfellelsen gjaldt "samme forhold" mv.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 13. april 2021, HR-2021-752-U, (sak nr. 21-028845STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I. A (advokat Thomas Hansen) mot Påtalemyndigheten
II. Påtalemyndigheten mot A (advokat Thomas Hansen)

Dommere: Webster, Matheson, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen