Strafferett. Delvis opphevelse av lagmannsrettens dom i ankeutvalget, som følge av mangelfulle domsgrunner.

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 15. april 2021, HR-2021-790-U, (sak nr. 21-024049STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I.
A (advokat Andrea Wisløff) mot Påtalemyndigheten (Åsmund Yli)
II.
Påtalemyndigheten (Åsmund Yli) mot A (advokat Andrea Wisløff)

Dommere: Webster, Normann, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen