Mangelfull begrunnelse for brev- og besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. april 2021, HR-2021-826-U, (sak nr. 21-055962STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Daniel Storrvik) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Pia Elsebeth Skjørshammer Klafstad)

Dommere: Webster, Matheson, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen