Betydningen av samisk sedvane og folkerettslige regler i straffesak om andejakt i strid med norsk regelverk

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 21. april 2021, HR-2021-863-U, (sak nr. 21-037920STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Påtalemyndigheten

Dmmere: Matheson, Normann, Noer 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen